2. Esercizi in Semiminima N°1-2-3 (a Mani Separate e Unite)

Inizio:

ESERCIZIO IN SEMIMINIMA N°1:

03:34 – Mano Destra
05:29 – Mano Sinistra
08:03 – Mani Unite

ESERCIZIO IN SEMIMINIMA N°2:

10:57 – Mano Destra
12:16 – Mano Sinistra
14:00 – Mani Unite

ESERCIZIO IN SEMIMINIMA N°3:

23:44 – Mano Destra
26:04 – Mano Sinistra
27:56 – Mani Unite